vietnamese English Campuchia
Home| Contact Us| Information sharing
Hotline: 19001783
វៈកាត់លើ កដើមទ្រូង

វៈកាត់លើ កដើមទ្រូង

តាមការសង្កេត និង សន្និដ្ឋាន ហើយបានអោយតំលៃទៅលើដើមទ្រូងទាំងគូគឺជា មជ្ឈមណ្ឌល របស់ពិភពកែសម្ផស្ស ។ ភាពទាក់ទាញគឺអាចនិយាយបានថា ភាពស្រស់ស្អាត​និង ពើងឡើងរបស់ដើម​ទ្រូងគឺជាចំនុចទាក់ទាញ និង ផ្តោចអារម្មណ៏ខ្ពស់បំផុត ។

វៈកាត់បង្កើតរូបភា ពកែសម្ផស្ស

វៈកាត់បង្កើតរូបភា ពកែសម្ផស្ស

ភាពកង្វល់ចំពោះអ្នកដែលមានស្លាក់ស្នាមនៅជាប់នឹងរាងកាយ ៖ ចាប់កំនើតមកនណាក៏សង្ឃឹមថាខ្លួនមានរូបរាង និង កាយសម្បទាគ្រប់គ្រាន់ ក៏ប៉ុន្តែមានមនុស្សមួយចំនួនដោយពុំជួបសំណាងល្អ គ្រាន់តែចាប់កំនើតមកគឺពីការពី កំនើត រីឯអ្នកខ្លះគ្រាន់តែដោយភាពធ្វេសប្រហែសមួយដងក៏បណ្តាលអោយគ្រោះថ្នាក់ ចៃដន្យបន្សល់ទុកនូវស្លាកស្នាម

វៈកាត់បូម ខ្លាញ់ចេញពី រាងកាយ

វៈកាត់បូម ខ្លាញ់ចេញពី រាងកាយ

ដងខ្លួនស្រស់ស្អាត គឺជាដងខ្លួនដែលគ្រប់សរីរាង្គសុទ្ធសឹងតែស៊ីមេទ្រី ជាមួយគ្នា ទោះបីយើងពុំមានកំពស់ដូចអ្នកបង្ហាញម៉ូដ តែបើយើងមានរាងកាយសាកសមគឺអាច និយាយបានថា យើងមានដងខ្លួនស្រស់ស្អាត ។ ភាពស្រស់ស្អាត និងសាកសមរបស់រាង កាយ គឺតែងតែមានទស្សនៈរួមមួយថាតើដងខ្លួនបែបណាដែលហៅថាដងខ្លួនស្រស់ស្អាត ហើយទស្សនៈទាំងអស់នោះក៏គេចាត់ទុកថាភាពស្រស់ស្អាតគឺវាផ្លាស់ប្តូរទៅភាពប្រទេស នីមួយៗ ។

វៈកាត់កែរូ បរាងកែសម្ផ ស្សផ្នែកមុខ

វៈកាត់កែរូ បរាងកែសម្ផ ស្សផ្នែកមុខ

វៈកាត់កែរូបរាងផ្ទៃមុខ គឺជាការវៈកាត់មានភាពស្មុគស្មាញ ស៊ីជំរៅ និង មានភាព ស៊ីជំរៅខ្ពស់ក្នុងផ្នែកជំនាញ គឺត្រូវទាមទារវេជ្ជបណ្ឌិត វៈកាត់មិនត្រឹមតែផ្នែកខាងក្រៅគឺ ត្រូវស៊ីជំរៅដល់ផ្នែកឆ្អឹងដែលទ្រទ្រង់ផ្នែកខាងក្រោមផ្ទៃមុខ និង ជាប់ឆ្អឹងក្បាល ។ ការកែ ប្រែរូបរាងឆ្អឹងគឺជាគន្លឹះដ៏សំខាន់សំរាប់កែប្រែរូបរាងផ្នែកខាងក្រៅ ។ ការវៈកាត់អាចធ្វើ ដល់ឆ្អឹងផ្នែកពាក់ព័ន្ធឆ្អឹងក្បាល ហើយការវៈកាត់ផ្នែកនោះវាអាចជួយយ៉ាងច្រើនសំរាប់​ការកែប្រែទំរង់មុខ ។

កែរូបរាង ចិញ្ចើម

កែរូបរាង ចិញ្ចើម

មនុស្សយើងគ្រប់រូបមិនមានគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានរូបរាងស្អាតបាតគ្រប់លក្ខណៈ នោះទេ ។ មួយចំនួនស្អាតត្រង់នេះតែមិនស្អាតត្រង់នោះ អ្នកខ្លះទៀតមានរូបរាងដែល អ្នកដ៏ទៃថាស្អាត សាកសមហើយតែចំពោះខ្លួនឯងផ្ទាល់បែរជាយល់ថាមិនទាន់ស្អាត មិនទាន់សម ។

ការវៈកាត់ត្រប កភ្នែកកែសម្ផស្ស

ការវៈកាត់ត្រប កភ្នែកកែសម្ផស្ស

មានមនុស្សមួយចំនួនបកស្រាយថាភ្នែកស្អាតគឺជាភ្នែកដែលធំមូលខ្មៅភ្ជាប់ទៅនឹង ត្របកភ្នែកខាងលើ ។ មានអ្នកខ្លះនិយាយថាភ្នែកស្អាត គឺជាភ្នែកដែលមានរូបរាងច្បាស់លាស់ និង​ ពណ៍ខ្មៅ ស ច្បាស់លាស់ ។ បើនិយាយរួមភ្នែកមួយគូរដែលស្អាត គឺត្រូវបំពេញលក្ខណៈមានពណ៌សំបុរ រូបរាង ច្បាស់លាស់ និង សមទៅតាមទំរង់មុខរបស់យើង ។

វៈកាត់លើក ច្រមុះសំរាប់តំប ន់អាស៊ីអាគ្នេយ៏

វៈកាត់លើក ច្រមុះសំរាប់តំប ន់អាស៊ីអាគ្នេយ៏

បច្ចុប្បន្ន ទន្ទឹមនឹងការអភិវឌ្ឍន៏របស់សង្គម បានរសាត់បាត់ទៅនូវតំរូវការហូបឆ្អែត ស្លៀកពាក់អោយកក់ក្តៅ បែរមករកសម័យកាល ហូបឆ្ងាញ់ ស្លៀកពាក់ស្អាតបាត និង មានការការតុបតែងរាងកាយដើម្បីអោយមានភាពជឿជាក់នៅក្នុងជីវិត និង ការពើលើកខ្ទង់ច្រមុះបប្រទះ ​មជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅ ។ មានមនុស្សមួយចំនួនតែងតែបណ្ឋោកបង្អាប់ និង មានអារម្មណ៏ថា ខ្លួនឯងអន់ត្រង់នេះ មិនសមត្រង់នោះជាមូលហេតុដែលពួកគេខិតខំស្វែងរកវេជ្ជបណ្ឌិត ផ្នែកវៈកាត់កែសម្ផស្សដើម្បីដោះស្រាយ ។

 • វៈកាត់លើ កដើមទ្រូង

  វៈកាត់លើ កដើមទ្រូង

 • វៈកាត់បង្កើតរូបភា ពកែសម្ផស្ស

  វៈកាត់បង្កើតរូបភា ពកែសម្ផស្ស

 • វៈកាត់បូម ខ្លាញ់ចេញពី រាងកាយ

  វៈកាត់បូម ខ្លាញ់ចេញពី រាងកាយ

 • វៈកាត់កែរូ បរាងកែសម្ផ ស្សផ្នែកមុខ

  វៈកាត់កែរូ បរាងកែសម្ផ ស្សផ្នែកមុខ

 • កែរូបរាង ចិញ្ចើម

  កែរូបរាង ចិញ្ចើម

 • ការវៈកាត់ត្រប កភ្នែកកែសម្ផស្ស

  ការវៈកាត់ត្រប កភ្នែកកែសម្ផស្ស

 • វៈកាត់លើក ច្រមុះសំរាប់តំប ន់អាស៊ីអាគ្នេយ៏

  វៈកាត់លើក ច្រមុះសំរាប់តំប ន់អាស៊ីអាគ្នេយ៏

ចំណេះដឹង 6

RSS rssឯកទេសលើកច្រមុះកែសម្ផស្ប nâng mũi

វៈកាត់លើក ច្រមុះសំរាប់តំប ន់អាស៊ីអាគ្នេយ៏

វៈកាត់លើក ច្រមុះសំរាប់តំប ន់អាស៊ីអាគ្នេយ៏

បច្ចុប្បន្ន ទន្ទឹមនឹងការអភិវឌ្ឍន៏របស់សង្គម បានរសាត់បាត់ទៅនូវតំរូវការហូបឆ្អែត ស្លៀកពាក់អោយកក់ក្តៅ បែរមករកសម័យកាល ហូបឆ្ងាញ់ ស្លៀកពាក់ស្អាតបាត និង មានការការតុបតែងរាងកាយដើម្បីអោយមានភាពជឿជាក់នៅក្នុងជីវិត និង ការពើលើកខ្ទង់ច្រមុះបប្រទះ ​មជ្ឈដ្ឋានខាងក្រៅ ។ មានមនុស្សមួយចំនួនតែងតែបណ្ឋោកបង្អាប់ និង មានអារម្មណ៏ថា ខ្លួនឯងអន់ត្រង់នេះ មិនសមត្រង់នោះជាមូលហេតុដែលពួកគេខិតខំស្វែងរកវេជ្ជបណ្ឌិត ផ្នែកវៈកាត់កែសម្ផស្សដើម្បីដោះស្រាយ ។

RSS rssឯកទេសកែត្របកភ្នែក mi mắt

ការវៈកាត់ត្រប កភ្នែកកែសម្ផស្ស

ការវៈកាត់ត្រប កភ្នែកកែសម្ផស្ស

មានមនុស្សមួយចំនួនបកស្រាយថាភ្នែកស្អាតគឺជាភ្នែកដែលធំមូលខ្មៅភ្ជាប់ទៅនឹង ត្របកភ្នែកខាងលើ ។ មានអ្នកខ្លះនិយាយថាភ្នែកស្អាត គឺជាភ្នែកដែលមានរូបរាងច្បាស់លាស់ និង​ ពណ៍ខ្មៅ ស ច្បាស់លាស់ ។ បើនិយាយរួមភ្នែកមួយគូរដែលស្អាត គឺត្រូវបំពេញលក្ខណៈមានពណ៌សំបុរ រូបរាង ច្បាស់លាស់ និង សមទៅតាមទំរង់មុខរបស់យើង ។

RSS rssឯកទេសកែរូបរាងចិញ្ចើម cung mày

កែរូបរាង ចិញ្ចើម

កែរូបរាង ចិញ្ចើម

មនុស្សយើងគ្រប់រូបមិនមានគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែមានរូបរាងស្អាតបាតគ្រប់លក្ខណៈ នោះទេ ។ មួយចំនួនស្អាតត្រង់នេះតែមិនស្អាតត្រង់នោះ អ្នកខ្លះទៀតមានរូបរាងដែល អ្នកដ៏ទៃថាស្អាត សាកសមហើយតែចំពោះខ្លួនឯងផ្ទាល់បែរជាយល់ថាមិនទាន់ស្អាត មិនទាន់សម ។

RSS rssឯកទេសកែសម្ផស្សមាត់-ធ្មេញ hàm mặt

វៈកាត់កែរូ បរាងកែសម្ផ ស្សផ្នែកមុខ

វៈកាត់កែរូ បរាងកែសម្ផ ស្សផ្នែកមុខ

វៈកាត់កែរូបរាងផ្ទៃមុខ គឺជាការវៈកាត់មានភាពស្មុគស្មាញ ស៊ីជំរៅ និង មានភាព ស៊ីជំរៅខ្ពស់ក្នុងផ្នែកជំនាញ គឺត្រូវទាមទារវេជ្ជបណ្ឌិត វៈកាត់មិនត្រឹមតែផ្នែកខាងក្រៅគឺ ត្រូវស៊ីជំរៅដល់ផ្នែកឆ្អឹងដែលទ្រទ្រង់ផ្នែកខាងក្រោមផ្ទៃមុខ និង ជាប់ឆ្អឹងក្បាល ។ ការកែ ប្រែរូបរាងឆ្អឹងគឺជាគន្លឹះដ៏សំខាន់សំរាប់កែប្រែរូបរាងផ្នែកខាងក្រៅ ។ ការវៈកាត់អាចធ្វើ ដល់ឆ្អឹងផ្នែកពាក់ព័ន្ធឆ្អឹងក្បាល ហើយការវៈកាត់ផ្នែកនោះវាអាចជួយយ៉ាងច្រើនសំរាប់​ការកែប្រែទំរង់មុខ ។

RSS rssឯកទេសបូមយកខ្លាញ់រាងកាយទាំងមូល hút mỡ

វៈកាត់បូម ខ្លាញ់ចេញពី រាងកាយ

វៈកាត់បូម ខ្លាញ់ចេញពី រាងកាយ

ដងខ្លួនស្រស់ស្អាត គឺជាដងខ្លួនដែលគ្រប់សរីរាង្គសុទ្ធសឹងតែស៊ីមេទ្រី ជាមួយគ្នា ទោះបីយើងពុំមានកំពស់ដូចអ្នកបង្ហាញម៉ូដ តែបើយើងមានរាងកាយសាកសមគឺអាច និយាយបានថា យើងមានដងខ្លួនស្រស់ស្អាត ។ ភាពស្រស់ស្អាត និងសាកសមរបស់រាង កាយ គឺតែងតែមានទស្សនៈរួមមួយថាតើដងខ្លួនបែបណាដែលហៅថាដងខ្លួនស្រស់ស្អាត ហើយទស្សនៈទាំងអស់នោះក៏គេចាត់ទុកថាភាពស្រស់ស្អាតគឺវាផ្លាស់ប្តូរទៅភាពប្រទេស នីមួយៗ ។

RSS rssឯកទេសកែរូបរាងបង្កើតសម្ផស្ប tạo hình

វៈកាត់បង្កើតរូបភា ពកែសម្ផស្ស

វៈកាត់បង្កើតរូបភា ពកែសម្ផស្ស

ភាពកង្វល់ចំពោះអ្នកដែលមានស្លាក់ស្នាមនៅជាប់នឹងរាងកាយ ៖ ចាប់កំនើតមកនណាក៏សង្ឃឹមថាខ្លួនមានរូបរាង និង កាយសម្បទាគ្រប់គ្រាន់ ក៏ប៉ុន្តែមានមនុស្សមួយចំនួនដោយពុំជួបសំណាងល្អ គ្រាន់តែចាប់កំនើតមកគឺពីការពី កំនើត រីឯអ្នកខ្លះគ្រាន់តែដោយភាពធ្វេសប្រហែសមួយដងក៏បណ្តាលអោយគ្រោះថ្នាក់ ចៃដន្យបន្សល់ទុកនូវស្លាកស្នាម

RSS rssឯកទេសលើកដើមទ្រូងកែសម្ផស្ប nâng ngực

វៈកាត់លើ កដើមទ្រូង

វៈកាត់លើ កដើមទ្រូង

តាមការសង្កេត និង សន្និដ្ឋាន ហើយបានអោយតំលៃទៅលើដើមទ្រូងទាំងគូគឺជា មជ្ឈមណ្ឌល របស់ពិភពកែសម្ផស្ស ។ ភាពទាក់ទាញគឺអាចនិយាយបានថា ភាពស្រស់ស្អាត​និង ពើងឡើងរបស់ដើម​ទ្រូងគឺជាចំនុចទាក់ទាញ និង ផ្តោចអារម្មណ៏ខ្ពស់បំផុត ។

RSS rssឯកទេសបន្តឹងស្បែកមុខ - Căng da mặt

វៈកាត់បបន្តឹងស្បែកមុខ

វៈកាត់បបន្តឹងស្បែកមុខ

ជាក់ស្តែងមធ្យោបាយដើម្បបន្តឹងស្បែកមុខគឺវាអាស្រ័យទៅលើកំរិតយារធ្លាក់របស់ ស្បែកប្រសិនបើការយារធ្លាក់របស់ស្បែកច្រើននោះ យើងនិងជ្រើសរើសការវៈកាត់បែប បុរាណ ។

Online Support

 • online
  អ្នកព្រឹក្សា១
 • online
  អ្នកព្រឹក្សា២
 • online
  អ្នកព្រឹក្សា៣
 • online
  អ្នកព្រឹក្សា៤

Newsletters

វៈកាត់លើ កដើមទ្រូង វៈកាត់លើ កដើមទ្រូង តាមការសង្កេត និង សន្និដ្ឋាន ហើយបានអោយតំលៃទៅលើដើមទ្រូងទាំងគូគឺជា មជ្ឈមណ្ឌល របស់ពិភពកែសម្ផស្ស ។ ភាពទាក់ទាញគឺអាចនិយាយបានថា ភាពស្រស់ស្អាត​និង ពើងឡើងរបស់ដើម​ទ្រូងគឺជាចំនុចទាក់ទាញ និង ផ្តោចអារម្មណ៏ខ្ពស់បំផុត ។

Gallery

Duy Thien Cosmetic Surgery Branch 2 Doctor Thien Staff Surgery Staff Staff

ទំព័រដើម 1|សេចក្តីណែនាំ 2|ពិគ្រោះយោបល់ 3|សេវាកម្ម 4|តារាងតំលៃ 5|ចំណេះដឹង 6|ពត៍មាន 7|កំសាន្ត 8|Album

មជ្ឈមណ្ឌលកែសម្ផស្ស DUY THIEN
អស័យដ្ឋាន: 25B Pham Viet Chanh Str., Nguyen Cu Trinh Wards, 1 Dist., HCMC
ទូរស័ព្ទ: (08) 39 252 666 - 39 25 66 99
Hotline: 19001783
Website: http://thammyvietnam.com/
 
quang cao
quang cao
quang cao