Giới thiệu về Trung tâm Thẩm mỹ Duy Thiện
Giới thiệu về cơ sở 2 - 271 Lý Tự Trọng, Quận 1, HCM